Cham

Code: 8093

maakt deel uit van onze

  • Mediums
  • Helderzienden

Ervaring

Medium Cham is een helderziend persoon met een soort van 6e zintuig Hij heeft reeds tien jaar ervaring. Cham’s sterkte zit en vooral in zijn stem die op bepaalde personen onder ons een helend effect kan hebben. Cham’s stem brengt vooral ook mensen tot rust, en dat wordt door menigeen als uiterst relaxerend ervaren. Tijdens het gesprek tussen medium Cham en zijn klant gaat Cham vooral luisteren naar de problematiek en de verzuchtingen van zij die hem raadplegen. Een diep gesprek met medium Cham laat hem ook toe om volledig in te voelen op de situatie. Hierbij krijgt medium Cham flitsen en beelden door. Dat kunnen toekomstbeelden zijn maar ook beelden uit het verleden , namen , cijfers, kleuren die voor jou van betekenis kunnen zijn…
Cham werkt niet met waarzegkaarten of andere hulpmiddelen. Cham werkt zuiver met energieën. Een reading bij Cham wordt de ontvangers meestal altijd als heel positief ervaren. Hij voelt ook blokkades en pijnen aan en hij kan jou ook Reiki op afstand vertrekken.
Medium Cham is een heel gepassioneerde persoon begiftigd met de gaven van het helderhoren, het heldervoelen en het helderzien. Werken met mensen en iets voor hun kunnen betekenen zijn Cham’s levensdoel. Misschien kan dit medium ook voor jou van betekenis zijn, aarzel daarom vooral niet om hem eens te bellen…