Astro Winner

24u/24 Astrolijn
Belgie
0904 88 6 88
Vast tarief 2€ per min.
Nederland
+3290488688
Vast tarief 2€ per min.

Bel Goedkoper

met Belcredits
Belgie
03 500 46 46
B E L C R E D I T N U M M E R
Nederland
+3290488688
Vast tarief 2€ per min.

Mediums

Mediums, Boodschappen van Gene Zijde via de telefoon

De term medium duidt op de Gave waardoor iemand communicatie ervaart met engelen, demonen, de geesten van overledenen of andere immateriële entiteiten.

Binnen de parapsychologie werd de term medium vroeger vaak gebruikt voor alles wat tegenwoordig als ‘paranormaal’ wordt aangeduid. Zo spreekt men van mediamieke begaafdheden daar waar het zaken betreft als helderziendheid, heldervoelendheid, telepathie enz. Binnen de parapsychologie wordt een persoon die over paranormale begaafdheden beschikt meestal ‘paragnost’ genoemd. De term ‘medium’ of ‘trance medium’ wordt voorbehouden aan personen die zichzelf in een trance kunnen brengen waarbij de geesten van overledenen in hun lichaam treden. Op die manier kunnen die geesten boodschappen doorgeven aan het medium. Deze laatste vorm van mediumschap heeft al vaak voor controverses gezorgd.

Voor wat betreft trancemediums maakt men onderscheid al naar gelang de diepte van hun trance. Zo kent men overschaduwing, lichte en diepe trance. Bij diepe trance herinnert het medium zich achteraf niet wat hij/ zij heeft doorgegeven.
Channeling is een begrip uit de ‘new age’ voor het ontvangen van boodschappen van onzichtbare spirituele entiteiten en geesten bij mediums.

In tegenstelling tot het spiritisme beschrijven gechannelde boodschappen volgens deze opvatting hele nieuwe uitgebreide godsdienstige of filosofische leer en niet slechts korte boodschappen van overleden personen of van geesten.
Het geloof in het ontvangen van boodschappen van onzichtbare spirituele entiteiten is een oud verschijnsel in de godsdienst, zoals bvb. ook in de ontstaansgeschiedenis van de Koran wordt omschreven, maar de term channeling wordt in de praktijk alleen voor aan ‘new age’ verbonden teksten gebruikt. Sommige mediums gaan ook in trance wanneer zij channelen.

Enkele bekende internationale mediums zijn Edgar Cayce, Jomanda, Derek Ogilvie, Jozef Rulof, Jane Dixon, Gerard Croiset en Char Margolis

In Vlaanderen en Nederland behoren o.a. Chrisje Bressinck, Martine Strobbe, Irena Leavens, Sylvia De Laet, Daisy Van der Keelen, Isabelle Duchêne, Reine Denoël en Elisabeth Oosterbosch, Leroy Van Loorbeek, Jan C. van der Heide, Gerard Heutinck en Rob van der Wilk tot de meest vermaarde en gereputeerde mediums.